Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

Setup Menus in Admin Panel

Prevenció de riscos laborals – Nivell Bàsic- 50 hores

Aquest curs de prevenció de riscos laborals, orientat a la formació de els nous delegats de prevenció de les empreses.

Per a el assoliment de la promoció de la activitat preventiva, a través de la informació i formació de aquells riscos presents en les condicions de treball habituals en els seus sectors productius, es ha de trobar el disseny i elaboració de recursos formatius com aquest curs que serveixin de suport i guia per portar a cap el millor coneixement de els conceptes i normatives que regeixen la prevenció de riscos laborals, encaminats a permetre el seu coneixement per tot el personal treballador, en especial les persones que exerceixen alguna funció específica dins de el sistema de gestió preventiu de la seva empresa, ja sigui des de la perspectiva sindical com la empresarial dins de els possibles comitès de seguretat i salut de la mateixa.

26 ALUMNOS MATRICULADOS
  • Imagen de perfil de Ialonso

Aquest curs de prevenció de riscos laborals, orientat a la formació de els nous delegats de prevenció de les empreses.

Per a  el  assoliment  de  la  promoció  de  la  activitat  preventiva,  a  través  de  la  informació  i formació de aquells riscos presents en les condicions de treball habituals en els seus sectors productius, es ha de trobar  el disseny i elaboració de recursos formatius com aquest curs que serveixin de suport i guia per portar a cap el millor coneixement de els conceptes i normatives que regeixen la prevenció de riscos laborals, encaminats a permetre el seu coneixement per tot el personal treballador, en especial les persones que exerceixen  alguna  funció  específica  dins  de el  sistema  de  gestió  preventiu  de  la seva empresa, ja sigui des de la perspectiva sindical com la empresarial dins de els possibles comitès de seguretat i salut de la mateixa.

El  curs  està  compost  per  nou  mòduls,  on realitzarem  una aproximació a el camp de la prevenció de riscos laborals, analitzant la seva importància per promoure, a través de el coneixement i la participació la millora de les condicions de treball i per ende el estat de salut i benestar de els treballadors/as.

Per a això, tindrem en compte les condicions d
e treball i analitzarem els perills, els riscos  i  les seves  conseqüències  sobre  les  persones,  màquines,  instal·lacions  i medi ambient que estiguin presents a el centre de treball i el seu entorn.

Tot  això  per  promoure  bones  pràctiques  en  el  acompliment  de  el seu  treball  i  que repercuteixin  en  la  disminució  efectiva  de  els  accidents  laborals  i  malalties professionals.

Finalment,  prestarem  especial  atenció  a  els  riscos  específics  que  poden derivar-se  de  les  diferents  percepcions  i  conseqüències  de  els  riscos  laborals  sobre homes i dones.

Considerant  per  tant  la  prevenció  de  riscos  laborals  des de  la  perspectiva  de gènere.  En  aquest  cas  veurem  inicialment  què  es  entén  per  perspectiva  de  gènere, per aprofundir seguidament en la seva aplicació concreta en  el camp de  la prevenció de riscos laborals.

Contenido del Curso

Unitat 1.Llei 31/1995- Definicions

Course Reviews

N.A.

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

HACER ESTE CURSO
  • GRATIS
  • 30 Días
  • 25 ASIENTOS
  • Medalla del Curso

Advanced Course Search Widget

Recent Posts

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X